Výzkum pocitu bezpečí občanů v České republice

8. 2. 2013 Autor: Martina Smudková

Ministerstvo vnitra zjišťovalo na konci roku 2012 postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti, včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky státu. Výsledky výzkumu naleznete v přílohách.

Soubory ke stažení