Další soutěže - archiv

30.3.2016

Soutěž Brána k druhým

Soutěž Brána k druhým otevírá srdce a v této chvíli už běží přihlašování do 5. ročníku soutěže, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání.

18.3.2016

Vzdělávací program SmartUp Nadace O2

V programu SmartUp jsou podporováni mladí lidé v realizaci jejich zajímavých nápadů, kterými chtějí pomoci v jejich komunitě jako je škola, obec, místní kroužek, aj. Aktuální uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2016. (realizace projektů od 1.7.2016 do 31.12.2016) Poté bude možné přihlášky podávat průběžně do konce září 2016 (realizace projektů od 1.1.2017 do 30.6.2017)

16.3.2016

Mezinárodní mistrovství České republiky středoškolských družstev v golfu

PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. a společnost INGOLF s.r.o., která je zároveň promotérem akce, ve spolupráci s Českou golfovou federací a pod záštitou Českého olympijského výboru a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR pořádají již desátý ročník Mezinárodního mistrovství České republiky středoškolských družstev PB Středoškolský pohár v golfu.

14.3.2016

Svaz modelářů ČR - soutěže mládeže

Svaz modelářů České republiky z.s. je vyhlašovatelem a ve spolupráci s domy dětí a mládeže, modelářskými kluby pořadatelem soutěží a soustředění pro děti a mládež.

4.3.2016

Vyhlášení 12.ročníku soutěžních příběhů - Dětský čin roku 2016

Dětský čin roku pravidelně oceňuje statečné, obětavé a láskyplné skutky těch nejmenších. Zapojit se mohou všichni žáci základních škol, speciálních základních škol a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií. I letos zaštiťuje projekt Dětský čin roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Magistrát hl. m. Prahy.

1.3.2016

Karel IV. očima dětí - výtvarná soutěž

Soutěž je vyhlášena u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Cílem soutěže je přiblížit dětem dobu Karla IV. a jeho život, proto se práce mohou zaměřit nejenom na portrét Karla IV., ale také na výjevy z významných okamžiků jeho vlády či života jeho rodiny. Uzávěrka soutěže bude dne 18. 5. 2016 a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne dne 16. 6. 2016 za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. Podmínky soutěže najdete v příloze.

29.2.2016

Správná škola

Kampaň Správná škola propagující zapojení moderních technologií do výuky na základních školách vyhlašuje soutěž mezi všemi třídami českých škol, která má ukázat reálný stav výuky s ICT a zapojení žáků do interaktivní výuky. Soutěž probíhá do 15.5.2016. Třídy, které se chtějí do soutěže zapojit, musí natočit video, které bude zachycovat vzdělávání či rozvoj studentů s využitím moderních ICT prostředků. Výherci pak získávají příspěvek na školu v přírodě ve výši 30 000 Kč a 2x jednodenní školní výlet do science centra, interaktivního muzea či planetária v hodnotě 15 000 Kč. Více informací: http://www.spravnaskola.cz/

26.2.2016

Coolinaření s Albertem- celostátní kuchařská soutěž dětské Zdravé 5

Soutěž je určena pro předškolní děti z mateřských škol i žákům 1. i 2. stupně základních škol.Navazuje na lekce výukového programu Zdravé 5, které zdarma školám nabízí Nadační fond Albert a jehož klíčovým sdělením je správný nákup, domácí příprava a rozumné hospodaření s potravinami.Hlavním tématem letošního ročníku kuchařské soutěže je zdravá svačina, zde děti stále nemají správné návyky. Buď nesvačí vůbec, nebo nevhodné potraviny. Prostřednictvím hry a zábavy jsou děti motivovány, aby se naučily svačit dobře a jídlo si uměly samy připravit nebo nakoupit.

10.2.2016

Výtvarná soutěž Radost Evropy v Srbsku

Soutěž je otevřena jednotlivcům, školám, předškolním a zájmovým zařízením nebo podobným institucím a sdružením. Účastnit se mohou děti od 4 do 18 let. Soutěží se v pěti kategoriích, ve kterých je věkové rozmezí děleno cca po 3 letech. Uzávěrka registrace je 1. července 2016