Školení pro příjemce a žadatele - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

11. 8. 2017 Autor: Roman Klíma

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem připravuje dvě školení k Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Jedná se o školení pro konečné uživatele FMP (příjemce dotace), které se uskuteční dne 7.9.2017 a dále o školení pro potencionální žadatele z FMP, které se bude konat dne 19.9.2017. Obě školení se uskuteční v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Další informace spolu s přihláškami na školení:

krajské stránky k programu Interreg V-A ČR - Polsko nebo přímo www.euro-glacensis.cz/seminare.html.