Školení pro příjemce v programu Interreg V-A ČR - Polsko (prioritní osy 1, 2, 3, 4)

28. 5. 2018 Autor: Roman Klíma

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) pořádá školení pro příjemce dotace v rámci všech doposud podpořených projektů v prioritních osách 1, 2, 3 a 4 (včetně vlajkových projektů). Školení se uskuteční dne 13. 3. 2017 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, sál Jana Letzela (zastupitelstva) od 9:45 do 14:30 hodin (9:15 - 9:45 registrace účastníků).


Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky na adresu rklima@kr-kralovehradecky.cz nejpozději do 8. 3. 2017 (do 12 hodin).

Pozvánka, program, přihláška a další informace - viz INTERREG V-A Česká republika - Polsko.