Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Návrh na změnu ve vymezení a změnu bližších ochranných podmínek stávající přírodní rezervace Kostelecký zámecký park a jejího ochranného pásma

Poslední aktualizace: 12. 6. 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje v souladu s ust. § 41 zákona, možnost se seznámit s návrhem na změnu ve vymezení a změnu bližších ochranných podmínek stávající přírodní rezervace Kostelecký zámecký park a jejího ochranného pásma.

Autor: Helena Zapletalová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Příloha č. 4 Srovnání hranic stávající původní (zeleně) a nově navrhované (červeně) přírodní rezervace Kostelecký zámecký park docx 2878 kB 12.6.2017
Příloha č. 3 Katastrální mapa hranice přírodní rezervace Kostelecký zámecký park – navrhovaná hranice docx 1083 kB 12.6.2017
Příloha č. 2 Orientační mapa hranice přírodní rezervace Kostelecký zámecký park – navrhovaná hranice docx 2141 kB 12.6.2017
Příloha č. 1 Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a § 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb., v platném znění Přírodní rezervace Kostelecký zámecký park doc 119 kB 12.6.2017