USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020

Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2006, Rozpočtový výhled Královéhradeckého kraje na roky 2007 - 2016, Zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v oblasti školství

Pozn: *) diskuze k bodům 69-86 byla sloučena

Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2006, Rozpočtový výhled Královéhradeckého kraje na roky 2007 - 2016, Zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v oblasti školství

Pozn: *) diskuze k bodům 69-86 byla sloučena

Soubory ke stažení

 • 9-493-2005 (doc, 127 kB, 14.2.2006)

  Zřizovací listiny příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem v oblasti školství

 • 9-552-2005 - Příloha č. 1 (pdf, 41 kB, 10.1.2006)

  Statut Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje

 • 9-557-2005 - Příloha č. 6 (xls, 142 kB, 28.12.2005)

  Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

 • 9-557-2005 - Příloha č. 4 (xls, 60 kB, 28.12.2005)

  Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

 • 9-557-2005 - Příloha č. 3 (xls, 90 kB, 28.12.2005)

  Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

 • 9-557-2005 - Příloha č. 2 (xls, 21 kB, 28.12.2005)

  Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

 • 9-557-2005 - Příloha č. 1 (xls, 34 kB, 28.12.2005)

  Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

 • 09-usnesení z 9_ zasedání - 8_ 12_ 2005 (pdf, 251 kB, 28.12.2005)

  usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

 • 9-579-2005 - Příloha (xls, 19 kB, 20.12.2005)

  Změna charakteru účelové dotace poskytnuté obci Olešnice

 • 9-580-2005 - příloha (xls, 18 kB, 19.12.2005)

  Dodatečné rozdělení disponibilních prostředků Krajského programu obnovy venkova pro rok 2005

 • 9-558-2005 - Příloha č. 2 (doc, 33 kB, 19.12.2005)

  Schválení dodatků č. 1 k darovacím smlouvám uzavřeným mezi ČR - Okresní úřad Hradec Králové a Královéhradeckým krajem o převodu majetku státu

 • 9-558-2005 - Příloha č. 1 (doc, 36 kB, 19.12.2005)

  Schválení dodatků č. 1 k darovacím smlouvám uzavřeným mezi ČR - Okresní úřad Hradec Králové a Královéhradeckým krajem o převodu majetku státu

 • 9-557-2005 - Příloha č. 6 (jpg, 91 kB, 19.12.2005)

  Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

 • 9-557-2005 - Příloha č. 4 (jpg, 74 kB, 19.12.2005)

  Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

 • 9-557-2005 - Příloha č. 3 (jpg, 68 kB, 19.12.2005)

  Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

 • 9-557-2005 - Příloha č. 2 (jpg, 87 kB, 19.12.2005)

  Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

 • 9-557-2005 - Příloha č. 1 (jpg, 60 kB, 19.12.2005)

  Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

 • 9-556-2005 - Příloha č. 3 (xls, 70 kB, 19.12.2005)

  Návrh na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005

 • 9-556-2005 - Příloha č. 2 (xls, 143 kB, 19.12.2005)

  Návrh na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005

 • 9-556-2005 - Příloha č. 1 (xls, 72 kB, 19.12.2005)

  Návrh na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005

 • 9-548-2005 - Příloha č. 1 (xls, 20 kB, 19.12.2005)

  Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2005, úprava závazných ukazatelů

 • 9-541-2005 - Příloha č. 1 (xls, 23 kB, 19.12.2005)

  Schválení akcí, kterým bude poskytnuta finanční pomoc ze strukturálních fondů Evropské unie a rozpočtu Královéhradeckého kraje prostřednictvím grantových schémat Společného regionálního operačního programu - opatření 1.1, podopatření 4.1.2 a 4.2.2

 • 9-539-2005 - příloha (xls, 18 kB, 19.12.2005)

  Dotace obcím a svazkům obcí, které vykazují nedostatky v auditu hospodaření

 • 9-534-2005 - příloha (xls, 142 kB, 19.12.2005)

  Programy podpor na rok 2006 administrovaných oddělením strategického plánování

 • 9-523-2005 - Příloha č. 3 (rtf, 15 kB, 19.12.2005)

  Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 a způsobu kontroly jejich využití“

 • 9-523-2005 - Příloha č. 2 (rtf, 6 kB, 19.12.2005)

  Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 a způsobu kontroly jejich využití“

 • 9-523-2005 - Příloha č. 1 (rtf, 27 kB, 19.12.2005)

  Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 a způsobu kontroly jejich využití“

 • 9-508-2005 - Příloha č. 1 (doc, 239 kB, 19.12.2005)

  Návrh na schválení investičního záměru a způsobu financování akce "Přestavba ÚSP Rokytnice v O. h. - Domov na Stříbrném Vrchu"

 • 9-496-2005 - příloha č. 3 (xls, 32 kB, 19.12.2005)

  Úprava ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem, úprava dotací poskytovaných školským subjektům v působnosti Královéhradeckého kraje

 • 9-496-2005 - příloha č. 2 (xls, 377 kB, 19.12.2005)

  Úprava ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem, úprava dotací poskytovaných školským subjektům v působnosti Královéhradeckého kraje

 • 9-496-2005 - příloha č. 1 (xls, 350 kB, 19.12.2005)

  Úprava ukazatelů škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem, úprava dotací poskytovaných školským subjektům v působnosti Královéhradeckého kraje