USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 6.5.2019

Hlasování

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.
návrhová komise
1 40 0 0
ověřovatelé zápisu
2 40 0 0
schválení programu zasedání
3 43 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
4 ZK/20/1541/2019 42 0 0
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
5 ZK/20/1542/2019 42 0 0
3. Návrh na personální změny ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
6 ZK/20/1543/2019 42 0 0
4. Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
7 ZK/20/1544/2019 42 0 0
5. Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2019
8 ZK/20/1545/2019 42 0 0
6. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji pro rok 2019
9 ZK/20/1546/2019 41 0 0
7. Návrh na rozdělení rezervy v rámci dotačního řízení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019
10 ZK/20/1547/2019 41 0 0
8. Prodloužení Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby účastníkům projektů spolufinancovaných z ESF
11 ZK/20/1548/2019 41 0 0
9. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2019
12 ZK/20/1549/2019 40 0 0
10. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2019 - předfinancování nákupů podpořených z dotačního programu MZe
13 ZK/20/1550/2019 40 0 0
11. "Předfinancování rekonstrukce lesní cesty ""Nad Bělidlem"" pro Českou lesnickou akademii Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola "
14 ZK/20/1551/2019 41 0 0
12. Návrh na rozdělení dotací v krajském dotačním programu č. 19SMR20 - Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2019
15 ZK/20/1551/2019 40 1 0
13. Návrh na poskytnutí individuálních dotací krajským článkům sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu Královéhradeckého kraje na rok 2019 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9)
16 ZK/20/1552/2019 39 0 0
14. Návrh na uzavření leasingové smlouvy Střední školou technickou a řemeslnou, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, za účelem nákupu vícemístného automobilu
17 ZK/20/1553/2019 41 0 0
15. Návrh na schválení příslibu profinancování projektu Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova
18 ZK/20/1554/2019 40 0 0
16. Návrh na schválení přípravy projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2014+
19 ZK/20/1555/2019 41 0 0
17. Příprava strategie Královéhradeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče na období 2020 - 2027
20 ZK/20/1556/2019 41 0 0
18. Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti životní prostředí a zemědělství 2019
21 ZK/20/1557/2019 42 0 0
19. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2019
22 ZK/20/1558/2019 42 0 0
20. Poskytnutí dotací z dotačního programu 19POVU1 Program obnovy venkova pro rok 2019
23 ZK/20/1559/2019 42 0 0
21. Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti vzdělávání v roce 2019
24 ZK/20/1560/2019 41 0 0
22. Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti volnočasových aktivit v roce 2019
25 ZK/20/1561/2019 40 0 0
23. Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti sport a tělovýchova v roce 2019
26 ZK/20/1562/2019 39 0 0
24. Změny v projektech podpořených dotacemi - obec Blešno, obec Jeníkovice
27 ZK/20/1563/2019 38 0 0
25. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně obci Potštejn
28 ZK/20/1564/2019 37 0 2
26. Revokace usnesení ZK/19/1466/2019
29 ZK/20/1565/2019 36 0 0
27. Příslib profinancování projektu „Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II“
30 ZK/20/1566/2019 36 0 3
28. Návrh na Střednědobý výhled rozpočtu Královéhradeckého kraje na r. 2020 - 2022
31 ZK/20/1567/2019 39 0 0
29. Návrh na změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2019 - odvětví školství
32 ZK/20/1568/2019 38 0 1
30. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
33 ZK/20/1569/2019 38 0 0
31. "Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku p.č. 5704 v k. ú. Solnice s panem P. K., paní H. Ř a paní L. S. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
34 ZK/20/1570/2019 40 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 32 - 51
35 37 0 0
hlasování k bodům č. 32 - 51
36 39 0 0
32. Návrh na výkup pozemku p. č. 962 v k. ú. a obci Hořiněves
36 ZK/20/1571/2019 39 0 0
33. Návrh na výkup pozemku p. č. 943 v k. ú. a obci Hořiněves
36 ZK/20/1572/2019 39 0 0
34. Návrh na výkup pozemku p. č. 433/5 v k. ú. a obci Hořiněves
36 ZK/20/1573/2019 39 0 0
35. Návrh na výkup pozemku p. č. 433/3 v k. ú. a obci Hořiněves
36 ZK/20/1574/2019 39 0 0
36. Návrh na výkup pozemků p. č. 433/6 a 523 v k. ú. a obci Hořiněves
36 ZK/20/1575/2019 39 0 0
37. Návrh na výkup pozemků p. č. 950, 984 a 986 v k. ú. Lužany nad Trotinou a obci Lužany
36 ZK/20/1576/2019 39 0 0
38. Návrh na výkup pozemku p. č. 949 v k. ú. Lužany nad Trotinou a obci Lužany
36 ZK/20/1577/2019 39 0 0
39. Návrh na výkup pozemku p. č. 965 v k. ú. Lužany nad Trotinou a obci Lužany
36 ZK/20/1578/2019 39 0 0
40. Návrh na výkup pozemku p. č. 963 v k. ú. Lužany nad Trotinou a obci Lužany
36 ZK/20/1579/2019 39 0 0
41. Návrh na výkup pozemku p. č. 1600 v k. ú. a obci Lochenice
36 ZK/20/1580/2019 39 0 0
42. Návrh na výkup pozemků p. č. 1601 a 1626 v k. ú. a obci Lochenice
36 ZK/20/1581/2019 39 0 0
43. Návrh na výkup pozemků p. č. 1599 a 1635 v k. ú. a obci Lochenice
36 ZK/20/1582/2019 39 0 0
44. Návrh na výkup pozemků p. č. 1609 a 1633 v k. ú. a obci Lochenice
36 ZK/20/1583/2019 39 0 0
45. Návrh na výkup pozemku p. č. 1595 v k. ú. a obci Lochenice
36 ZK/20/1584/2019 39 0 0
46. Návrh na výkup pozemků p. č. 667/5 a 667/8 v k. ú. Suchá u Nechanic a obci Nechanice
36 ZK/20/1585/2019 39 0 0
47. Návrh na výkup pozemku p. č. 229/13 v k. ú. a obci Převýšov
36 ZK/20/1586/2019 39 0 0
48. Návrh na výkup pozemku p. č. 116/6 v k. ú. Bohuslavice nad Metují a obci Bohuslavice
36 ZK/20/1587/2019 39 0 0
49. Návrh na výkup pozemků p. č. 504/4 a 504/5 v k. ú. a obci Holohlavy
36 ZK/20/1588/2019 39 0 0
50. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Rodov a obci Smiřice a v k. ú. a obci Habřina
36 ZK/20/1589/2019 39 0 0
51. Návrh na výkup pozemků p. č. 496/11 a 634 v k. ú. Rodov a obci Smiřice
36 ZK/20/1590/2019 39 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 52 - 59
37 39 0 0
hlasování k bodům č. 52 - 59
38 36 0 0
52. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí, okr. Jičín
38 ZK/20/1591/2019 36 0 0
53. Návrh na darování pozemku p. č. 1113/6 v k. ú. Velká Ves u Broumova a obci Broumov, okr. Náchod
38 ZK/20/1592/2019 36 0 0
54. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Horní Maršov, okr. Trutnov
38 ZK/20/1593/2019 36 0 0
55. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Převýšov, okr. Hradec Králové
38 ZK/20/1594/2019 36 0 0
56. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Teplice nad Metují, okr. Náchod
38 ZK/20/1595/2019 36 0 0
57. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 335/18 v k. ú. Prkenný Důl a obci Žacléř od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
38 ZK/20/1596/2019 36 0 0
58. Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 2591/12 a 2591/13 v k. ú. a obci Nový Bydžov od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
38 ZK/20/1597/2019 36 0 0
59. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Merklovice a obci Vamberk od ČR - Lesy České republiky, s. p.
38 ZK/20/1598/2019 36 0 0
60. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření vk. ú. a obci Kostelec nad Orlicí
39 ZK/20/1599/2019 36 0 0
61. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření vk. ú. Kluky a obci Hradec Králové
40 ZK/20/1600/2019 37 0 0
62. Návrh souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva v k.ú. Rychnovek, okres Náchod
41 ZK/20/1601/2019 37 0 0
63. Návrh na ukončení projektu v k. ú. a obci Albrechtice nad Orlicí
42 ZK/20/1602/2019 36 0 0
64. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
43 ZK/20/1603/2019 36 0 0
65. Příslib financování dopravních staveb pro rok 2020
44 ZK/20/1604/2019 42 0 0
66. "Návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci ""CIAF 2019"" "
45 ZK/20/1605/2019 42 0 1
67. Poskytnutí dotace na individuální účel - obec Rokytňany
46 ZK/20/1606/2019 41 0 0
68. Poskytnutí dotace na individuální účel - Evropský pohár v akrobatickém lyžování a AMAVET
47 ZK/20/1607/2019 33 0 10

Soubory ke stažení