Usnesení Rady Královéhradeckého kraje - archiv

Jednání Rady Královéhradeckého kraje se konají 1x za 2 týdny v pondělí od 9.00 hodin. Usnesení rady jsou k dispozici nejdříve 10 dní po jednání

26.9.2011

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 26. 09. 2011

Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí odvětví zdravotnictví, návrh na změnu obsazení Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí, úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2011, změna ceníku IREDO v Královéhradeckém kraji od 11. 12. 2011, návrh termínů schůzí Rady Královéhradeckého kraje a zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2012