Dokumenty a koncepce

13.6.2006

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU VÝCH. ČECHY

Program rozvoje CR v turistickém regionu Východní Čechy má za cíl navrhnout ucelenou a konkrétní vizi rozvoje cestovního ruchu v území přirozeně vymezeném turistickými regiony Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy, Vysočina, Jižní Morava, Střední Morava a Slezsko a státní hranicí s Polskem.