Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


6. 11. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16IOPK02-1538

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

6. 11. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.16OPK02-1541

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

6. 11. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.16OPK02-0809

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

2. 11. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1532

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek

31. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace č.17RRD11-0023

Publikoval: Dana Komorová

Celý článek

27. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1539

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek

27. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1545

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek

27. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1527

Publikoval: Alena Zachariášová

Celý článek

27. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1546

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

27. 10. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace 16OPK02-1534

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek