Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0360

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0369

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0397

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0414

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0468

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0477

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0504

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0505

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0522

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

9. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0540

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek