Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadÚřední deska (vše)Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv

Od 1. 7. 2015 je dle zákonu č. 24/2015 Sb. povinnost zveřejňovat dotační smlouvy (a smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci) nad 50 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.


23. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK02-0878

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

23. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.17OPK02-0779

Publikoval: Luboš Pechánek

Celý článek

23. 4. 2018

Dodatek č. 3 ke SOHZ ZOO

Publikoval: Ondřej Slavík

Celý článek

23. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-00940

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

23. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 17OPK02-0589

Publikoval: Jana Trojanová

Celý článek

23. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0882

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

23. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0567

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek

23. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0539

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0539

Publikoval: Martina Pavlistová

Celý článek

20. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 18RGI02-0008

Publikoval: Petra Teplá

Celý článek

20. 4. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace 17OPK02-0333

Publikoval: Lenka Rychterová

Celý článek