Kontroly

31.3.2016

Informace o výsledcích ostatních kontrol

V souladu s ust. § 26 zákona č. 255 /2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) se zveřejňuje „Informace o výsledcích finančních kontrol a kontrol dle specifických zákonů prováděných KÚ KHK v roce 2015“

16.12.2014

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2015

Od 01.01.2015 bude předmět kontrol rozšířen na úseku územního rozhodování a stavebního úřadu, úseku vodního hospodářství a úseku evidence obyvatel o kontrolu údajů Registru územní identifikace, adres a nemovitostí v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.