Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceKontroly

Kontroly

31. 3. 2016

Informace o výsledcích ostatních kontrol

V souladu s ust. § 26 zákona č. 255 /2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) se zveřejňuje „Informace o výsledcích finančních kontrol a kontrol dle specifických zákonů prováděných KÚ KHK v roce 2015“

Publikoval: Miroslava Hlavová

Celý článek

23. 2. 2015

Informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti obcí prováděných KÚ KHK v roce 2014

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v roce 2014 vykonal dle ustanovení § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů celkem 263 kontrol u 36 obcí ....

Publikoval: Miroslava Hlavová

Celý článek

16. 12. 2014

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2015

Od 01.01.2015 bude předmět kontrol rozšířen na úseku územního rozhodování a stavebního úřadu, úseku vodního hospodářství a úseku evidence obyvatel o kontrolu údajů Registru územní identifikace, adres a nemovitostí v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Publikoval: Miroslava Hlavová

Celý článek

6. 11. 2013

Návrh plánu kontrol obcí na kontrolní období 2014-216

Návrh plánu vytipovaných kontrol (kontrol prováděných na všech úsecích výkonu přenesené působnosti) na následující kontrolní období let 2014-2016 u ORP a obcí s pověřeným úřadem.

Publikoval: Miroslava Hlavová

Celý článek