Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKultura a památková péče

Kultura a památková péče

15. 6. 2015

Obecně prospěšné společnosti spoluzaložené Královéhradeckým krajem

Seznam obecně prospěšných společností spoluzaložených Královéhradeckým krajem v oblasti kultury

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek

27. 5. 2015

Válečné hroby

Informace o právech a povinnostech při péči o válečné hroby; centrální evidence válečných hrobů; dotace na zabezpečení péče o válečné hroby; ocenění za mimořádnou péči o válečné hroby;

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek

17. 3. 2014

Příručka vlastníka kulturní památky

Metodický materiál Ministerstva kultury ČR - aktualizované znění s platností od 1. 1. 2014

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

29. 10. 2013

PLÁN OCHRANY MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HRADEC KRÁLOVÉ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, vydal v souladu s ustanovením § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Plán ochrany Městské památkové zóny Hradec Králové - část.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

4. 2. 2013

Příspěvkové organizace zřízené Královéhradeckým krajem v oblasti kultury a památkové péče

Seznam příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v oblasti kultury a památkové péče včetně kontaktů

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

4. 5. 2012

Pověřené knihovny Královéhradeckého kraje

Seznam knihoven, které zajišťují servis pro obecní knihovny ve svém územním obvodu.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

21. 7. 2010

KUKS - GRANÁTOVÉ JABLKO

Projekt KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO si klade za cíl oživit dnes nevyužívané a do značné míry zchátralé části hospitalu. Záměrem projektu je rozvíjet v obnovených prostorách nové aktivity, které budou mít vazbu nejen na původní funkce hospitalu, ale budou vycházet i z faktu, že se jedná o špičkovou evropskou památku.

Publikoval: Národní památkový ústav

Celý článek

Kuks

15. 4. 2010

Koncepce péče o památkový fond Královéhradeckého kraje

Dokument schválený Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/12/814/2010 ze dne 25. března 2010

Publikoval: PhDr. Pavel Mertlík

Celý článek

14. 7. 2008

Dotační tituly Ministerstva kultury ČR pro památkovou péči aplikovatelné pro území Královéhradeckého kraje

Havarijní program; Program záchrany architektonického dědictví; Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny; Program restaurování movitých kulturních památek; Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón; Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek