Program obnovy venkova

12.3.2009

2009::PROGRAM OBNOVY VENKOVA

II. kolo rozdělení dotací - termín pro předložení písemných žádostí odboru RR Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je stanoven do 15. 4. 2009.

28.12.2007

2008::PROGRAM OBNOVY VENKOVA

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 27. zasedání dne 3. 4. 2008 schválilo usnesením ZK/27/1788/2008 dotace v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2008 jednotlivým žadatelům ve výši dle přílohy v jednotlivých dotačních titulech.

9.12.2005

2006::PROGRAM OBNOVY VENKOVA

Žádosti bude možné vkládat do elektronického systému evidence žádostí od 10. 1. do 31. 1. 2006.