Granty a dotace archiv

5.12.2005

2006::SMR200609 – Pořádání významných sportovních akcí mládeže

Program z oblasti sportu a tělovýchovy
Přehled podpořených projektů.
Program podporuje práci s talentovanými dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovy a sportu finanční participací kraje na nákladech souvisejících s pořádáním významných sportovních akcí dětí a mládeže (zejména celokrajských, republikových a mezinárodních). Program svým zaměřením naplňuje úkoly dané zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu především péči o sportovní talenty, soutěživost, sportovní reprezentaci Královéhradeckého kraje, propagaci sportu i pozitivní působení na hodnotovou orientaci převážně mladé generace.