Královéhradecký kraj

Nabídka na podnájem komerčních ploch „REGIOCENTRUM - Nový pivovar“

Poslední aktualizace: 4. 5. 2005

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj se sídlem Wonkova ul. 1142, Hradec Králové, v nově budovaném sídle "REGIOCENTRA" (dříve pivovar) nabízí k podnájmu a k dobudování nebytové prostory. Předpokládaná doba podnájmu činí 10 let. Zahájení provozu "REGIOCENTRA" cca listopad 2007. Popis podnajímaných prostor (velikost, vybavení apod.) je specifikován v "Dokumentaci komerčních ploch REGICENTRA" určených k podnájmu, která je k dispozici v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Wonkova ul. 1142, Hradec Králové. Zájemci předloží nabídku na adresu Královéhradeckého kraje ve členění, které bude na vyžádání předáno a je rovněž zveřejněno včetně "Dokumentace komerčních ploch" na těchto stránkách.

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Moravcová,
tel: 495 817 750
e-mail: moravcova@snkhk.cz
Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje

 
Nadhledová perspektiva
Pro zobrazení většího obrázku klikněte na náhled
Adm. centrum - nadhledová perspektiva od Z Adm. centrum - nadhledová perspektiva od JV
 
 
 
Situace komerčních ploch:
Pro zobrazení detailu klikněte na plochu, která Vás zajímá,
pro zobrazení pohledu, klikněte na jeho označení
Legenda komerčních ploch:
ozn. způsob využití vstup velikost
[m2]
A
pronajato
nepotravinářské vstup z třídy ČSA 182
B nepotravinářské vstup z třídy ČSA 169
C nepotravinářské vstup z třídy ČSA 154
D nepotravinářské vstup z třídy ČSA 175
E nepotravinářské vstup z třídy ČSA 106
F
pronajato
potravinářské vstup z nároží třídy ČSA 106
G
pronajato
potravinářské vstup z nároží třídy ČSA 106
K
pronajato
nepotravinářské vstup ze Soukenické ul. 21,5
L
pronajato
potravinářské vstup z nádvoří AC 12,5
M
pronajato
potravinářské vstup z průchodu podloubím 34,5
N
pronajato
potravinářské vstup z průchodu podloubím 39
O
pronajato
potravinářské vstup z nádvoří AC 530,5
O1
pronajato
potravinářské vstup ze vstupní haly AC 75,3

Pozn.: V případě požadavku na využití ploch k jinému než nepotravinářskému využití bude potřeba požádat stavební úřad o změnu užívání

Komerční plocha G Komerční plocha F Komerční plocha E Komerční plocha C Komerční plocha D Komerční plocha A Komerční plocha A,B Komerční plocha O Komerční plocha O Komerční plocha K,L Komerční plocha M,N pohled 1 pohled 4 pohled 7 pohled 5 pohled 8 pohled 2  
Požadavky na členění nabídky na podnájem komerčních ploch Administrativního centra
 
Zájemci předloží nabídku v tomto členění:
 •  určení (umístění) komerční plochy v rámci "Administrativního centra" (označení A-O1)
 •  účel, pro který bude podnajímaný prostor určen
 •  požadovaná plocha
 •  jaká kritéria musí prostory splňovat pro daný účel
 •  další požadavky (např. přístupy, příjezdy)
 •  popis potřebných stavebních úprav, nutných pro užívání (úpravy ke kolaudaci, které budou podnájemcem provedeny vlastním nákladem)
 •  předpokládaný objem finančních nákladů podnájemce (investice do komerčního prostoru, potřebná pro užívání k navrhovanému účelu)
 •  harmonogram stavebních úprav k předpokládanému datu uvedení Administrativního centra do užívání (kolaudací)
 •  nabídková cena podnájmu za m2/rok
 •  další doplňující údaje nabídky
 
 
Dokumentace komerčních ploch Administrativního centra určených k podnájmu

Technický popis komerčních ploch, jejich velikosti a umístění v objektech 1a - 10 je použito podle dokumentace pro stavební povolení:

 
Komerční prostory s přístupem z třídy ČSA (v objektech 1a a 4a)
( v grafické dokumentaci komerčních ploch označeno A, B, C, D, E )
 •  velikosti komerčních ploch jsou stavebním povolením stanoveny o velikostech 198 m2, 169 m2, 154 m2, 175 m2 a 106 m2, tyto plochy lze zájemci v poptávkovém řízení slučovat až v jeden funkční celek (rozdělení příčkami nemusí být)
 •  komerční plochy budou mít samostatné vstupy z hlavní ulice (z třídy ČSA), budou samostatně uzamykatelné a budou mít k dispozici výlohy z hlavní ulice
 •  všechny komerční prostory mohou být (ale nemusí) při předání nájemci rozděleny příčkami na: prodejní plochu, sociální zařízení a kancelář nebo sklad
 
grafická dokumentace:
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader komerční plocha A (87 kB)
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader komerční plocha A, B (112 kB)
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader komerční plocha C, D, E (139 kB)
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader Pohledy - plochy A-G, O (1,05 MB)
 
 
 
Komerční prostory s přístupem z nároží třídy ČSA a Komenského (v objektu 4b)
( v grafické dokumentaci komerčních ploch označeno F, G )
 •  velikost komerční plochy F je stavebním povolením stanovena o velikosti celkem 145,5 m2, velikost druhé komerční plochy G je stavebním povolením stanovena o velikosti celkem 272,5 m2
 •  komerční plochy budou mít samostatné vstupy z hlavní ulice (z nároží třídy ČSA a ulice Komenského), budou samostatně uzamykatelné a budou mít k dispozici výlohy z hlavní ulice
 •  všechny komerční prostory mohou být (ale nemusí) při předání nájemci rozděleny příčkami na: prodejní plochu, sociální zařízení a kancelář nebo sklad
 
grafická dokumentace:
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader komerční plocha F (112 kB)
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader komerční plocha G (87 kB)
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader Pohledy - plochy F, G (1,2 MB)
 
 
 
Komerční prostory v čp.55 s přístupy z ulice Soukenická a z nádvoří Administrativního centra (v objektu 7)
( v grafické dokumentaci komerčních ploch označeno K, L )
 •  komerční prostor je stavebním povolením rozdělen na tři části o velikostech 12,5 m2, 9 m2 a 12,5 m2 a může mít jednoho až dva nájemce
 •  komerční prostor má samostatné sociální zázemí, je samostatně uzamykatelný a má dvě výlohy
 
grafická dokumentace:
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader komerční plocha K, L (65 kB)
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader Pohledy - plochy K, L (178 kB)
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader Pohledy - plocha L (107 kB)
 
 
 
Komerční prostory v čp.56 se vstupem z průchodu podloubím na nádvoří Administrativního centra (v objektu 6)
( v grafické dokumentaci komerčních ploch označeno M, N )
 •  komerční prostor je stavebním povolením rozdělen na tři části o velikostech 11 m2, 23,5 m2 a 39 m2 a může mít jednoho až dva nájemce
 •  komerční prostor má samostatné sociální zázemí a sklad, je samostatně uzamykatelný a má čtyři výlohy
 
grafická dokumentace:
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader komerční plocha M, N (112 kB)
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader Pohledy - plochy M, N, K, O (283 kB)
 

Pozn.: veškeré výše uvedené komerční prostory jsou stavebním povolením určené pro nepotravinářské využití se sortimentem zboží odpovídajícímu zatřídění dle koncepce požární ochrany (dále PO), v případě záměru jiného využití bude potřeba požádat o změnu užívání.

 
 
Komerční prostor (Restaurace) se vstupem z hlavního nádvoří Administrativního centra (v objektu 9)
( v grafické dokumentaci komerčních ploch označeno O )
 •  má velikost zázemí (kuchyně, výdejna, soc. zařízení apod.) 217 m2 a jídelny se sociálním zařízením a salonku 313,5 m2, celková velikost je 530,5 m2
 •  komerční prostor má samostatné sociální zázemí včetně sociálního zázemí pro invalidy
 •  restaurace má vstup z objektu 1a Administrativního centra, prostor je samostatně uzamykatelný a má šest výloh do hlavního nádvoří Administrativního centra
 •  předpokládá se, že nájemce bude zajišťovat veřejnou restauraci, ve které musí umožnit i stravování za úhradu stravovacími poukázkami definovanými krajem
 •  předpokládá se, že nájemce bude zajišťovat v rámci restaurace provoz bufetu u sálu zastupitelstva a provoz bufetu (plocha O1) ve vstupní hale s provozní dobou odpovídající potřebám Administrativního centra (např. v době konání akcí u sálu zastupitelstva, v úředních hodinách krajského úřadu v bufetu ve vstupní hale). Provozování bufetů se předpokládá jako doplňková služba v rámci nabídky na provozování restaurace, plochy bufetů se tudíž nezapočítávají při výpočtu nabídkové ceny na provoz restaurace (tzn. nabídka bude vztažena pouze k plochám restaurace = 530,5 m2)
 •  komerční prostor je stavebním povolením určený pro potravinářské využití (restaurace)
 
grafická dokumentace:
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader komerční plocha O (98 kB)
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader komerční plocha O - bufet u sálu zastupitelstva (176 kB)
soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader Pohledy - plocha O (286 kB)
 
 
 
Komerční prostor bufetu ve vstupní hale Administrativního centra
( v grafické dokumentaci komerčních ploch označeno O1 )
 •  má velikost 75,3m2 včetně zázemí
 •  bufet má vstup ze vstupná haly Administrativního centra, prostor je samostatně uzamykatelný a má prosklenou výlohu
 •  předpokládá se, že prostor bude mít stejného nájemce jako komerční prostor označený O
 
grafická dokumentace:
O1 soubor ke stažení ve formátu Acrobat Reader komerční plocha O1 (42 kB)
 
 
 
 
Vybavenost komerčních ploch určených k podnájmu:

Jednotlivé prostory budou odděleny stěnami (viz. projektová dokumentace pro stavební povolení, některé uvedené prostory lze změnou povolení sloučit). Tyto prostory nemají další vertikální dělení na menší prostory, podhledy, obklady a vnitřní vybavení. Podlahy, stěny a stropy budou při předání zájemci upraveny tak, aby mohly být tyto komerční prostory zkolaudovány jako "prostory pro nepotravinářské účely" , to znamená, že podlahy budou ukončeny betonovou mazaninou, stěny a stropy budou opatřené omítkou, v sociálních místnostech budou stěny a podlaha opatřeny nátěrem. Fasády a výplně otvorů budou dodány v rámci celé stavby generálním zhotovitelem.

Napojení na infrastrukturu a vybavení prostor se dělí podle plochy komerčních ploch takto:

 1. Jednotky komerčních ploch do 100m2 plochy
  Tyto jednotky budou mít společné sociální zázemí dle dispozičního řešení v jednotlivých objektech. Pro samostatné jednotky bude přivedena nejnutnější elektroinstalace s možností napojení na podružné měření odběru a s nejnutnější osvětlením místnosti a vypínačem. Pro samostatnou jednotku bude přivedena jedna telekomunikační přípojka a datová(é) zásuvka(y) počítačové sítě.
   
 2. Jednotky komerčních ploch nad 100m2 plochy
  K těmto jednotkám bude přivedena vodovodní přípojka ukončená uzávěrem, umývadlo s odpadním potrubím napojeným na kanalizaci, WC. Pro jednotky bude přivedena nejnutnější elektroinstalace s možností napojení na podružné měření odběru a s nejnutnější osvětlením místnosti a vypínačem. Pro jednotku bude přivedena jedna telekomunikační přípojka a datová(é) zásuvka(y) počítačové sítě.
   
 3. Jednotka komerčního využití - restaurace
  restaurační jednotka bude projekčně rozdělena na varnu, studenou kuchyň, přípravnu masa, umývárnu nádobí, přípravnu zeleniny, hrubou přípravnu zeleniny, chlazený sklad potravin fast food, jídelnu se sociálním zařízením a salonek, a to podle provozních potřeb ve spolupráci s vybraným provozovatelem. Uvedené prostory budou vybaveny základním gastronomickým zařízením pro provoz, příklad jeho specifikace je v Příloze. Součástí nebudou vybavení jídelen stoly a židlemi, varny nádobím (hrnce, talíře), příbory, barové pulty vestavěné skříně a poličky.