Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadSociální oblastSociální službySociální služby zřizované krajem

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Poslední aktualizace: 27. 2. 2015

Zařízení je provozováno ve dvoupodlažní zděné budově se suterénem uvedené do provozu v roce 2000. Budova je řešena bezbariérově, umístěna v městské zástavbě s vlastní otevřenou zahradou. Domov má celkem 36 pokojů pro uživatele, z toho 12 jednolůžkových, 12 dvoulůžkových, 4 třílůžkové a 8 čtyřlůžkových. Každý pokoj má WC, sprchu, umyvadlo a balkon. Domov má vlastní kuchyň a prádelnu. Středové společné prostory jsou koncipovány jako "místo společného setkávání", které je symbolizováno v prostoru výtvarným zpracováním "stromu života" a toto vyjádření je přeneseno i do loga domova

Historie vzniku Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem navazuje na historii Domova důchodců Žireč, který sídlil v bývalé jezuitské koleji v zámku v Žirči u Dvora Králové nad Labem. Zámek vlastnila Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, v roce 1961 přešlo vlastnictví na stát a v roce 1995 byl majetek navrácen zpět původnímu majiteli. Na základě toho se v roce 1997 definitivně rozhodlo o výstavbě nového domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem.

Naším posláním je zajistit zejména seniorům v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím pobytové sociální služby životní potřeby a možnost vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností. Podporujeme uživatele v jejich samostatnosti a soběstačnosti, v případech, kdy to není možné, doprovázíme je a zajišťujeme jim důstojné prostředí a zacházení. Naší snahou je vytvořit domov, který umožní prožít uživatelům důstojné stáří.

Cílem Domova je, aby uživatelé měli zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost, a zároveň aby mohli vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností jako např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi.

Cílová skupina - dle ustanovení § 49 zákona (domovy pro seniory) č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů se v Domově poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokážou vazbu na Královéhradecký kraj.

Naší cílovou skupinu tvoří zejména mladší senioři ve věku 65 – 80 let a starší senioři ve věku nad 80 let v nepříznivé sociální situaci. To znamená, že nemají zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost, a to v takové míře, že jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tuto pomoc nejsou schopni zajistit rodina ani veřejné služby. Nemohou vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností jako např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi.

Při poskytování sužby klademe důraz na:

  •  lidskou důstojnost
  •  individuální přístup
  •  důvěru uživatelů v personál
  •  aktivitu, samostatnost a sociální začleňování
  •  srozumitelnou komunikaci přizpůsobenou uživatelům
  •  respekt a partnerství
  •  dodržování lidských práv a základních svobod
  •  profesionální přístup, kvalitní tým pracovníků
  •  kvalitní službužnost využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti.

Registrovaná sociální služba:

Domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.

Kontakt:

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem
Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

telefon: 499 321 891-3, 728 409 501
fax: 499 321 893

e-mail: reditel@domovdknl.cz
webové stránky: http://www.domovdknl.cz
IČ: 00194964
ID datové schránky: hbb7kw

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1238493635376_1&706f=7467ac911daceef6

 

Autor: Ludmila Lorencová