Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality - archiv

Kraj získal na sociální služby 300 milionů z Evropské unie

Poslední aktualizace: 6. 10. 2008

Pomoc zdravotně postiženým, protidrogová prevence, vzdělávání sociálních pracovníků či plán rozvoje sociálních služeb patří mezi aktivity tří projektů, na které se Královéhradeckému kraji podařilo získat více než 300 milionů korun z Evropského sociálního fondu. Kraj díky těmto financím podpoří provoz a vyšší kvalitu sociálních služeb v regionu.

„Největší z projektů zajistí financování služeb sociální prevence na dobu tří let. Celkem jde o více než 270 milionů korun, které půjdou na práci s mládeží, pomoc lidem se zdravotním postižením nebo prevenci zneužívání drog,“ řekl krajský radní Miloslav Plass, který je odpovědný za sociální oblast.

Projekt je zaměřený na poskytování služeb sociální prevence sociálně vyloučeným lidem nebo těm, kterým sociální vyloučení hrozí. Měl by jim pomoci s tím, aby se zapojili do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti. Jedním z hlavních úkolů projektu je umožnit lidem vstup či návrat na trh práce. Projekt financuje provoz stávajících služeb prevence, navýšení kapacity některých z nich a vznik osmi nových služeb, zaměřených zejména na duševně nemocné osoby.

Finance z projektu půjdou na azylové domy a nízkoprahová denní centra pro osoby bez přístřeší, domy na půl cesty pro lidi opouštějící dětské domovy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pro osoby se zdravotním postižením, terénní programy pro uživatele drog, sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením a duševně nemocné a následnou péči pro duševně nemocné. Kraj na rozdělení financí bude vypisovat výběrová řízení, konkrétní příjemci zatím známi nejsou.

Další dva projekty zvyšují kvalitu a dostupnost služeb, které pomáhají lidem v obtížné situaci. „První z nich umožňuje pracovníkům sociálních služeb, například z domovů důchodců, pečovatelských služeb nebo zařízení pro děti a mládež, získat kvalifikaci potřebnou podle nového zákona,“ doplnil Plass. Projekt, na který je vyčleněna dotace ve výši necelých 24 milionů korun, přináší také vzdělávání v nových způsobech práce nebo v komunikaci s klienty.

Třetí projekt za zhruba 27 milionů korun přispívá k vyšší dostupnosti sociálních služeb občanům Královéhradeckého kraje – umožňuje kraji a obcím zjistit, co lidé v obtížné situaci potřebují a jakým způsobem jim lze pomoci. „Podporuje také poskytovatele ve zvyšování jejich kvality sociálních služeb, třeba konzultacemi k problematickým otázkám v řízení a provozu služby,“ uvedl Plass.

Autor: Jiří Hošna