4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

17. 4. 2020

V souvislosti s aktuální situací ve věci rozšiřování koronaviru, a na základě mimořádného opatření ředitelky úřadu žádáme klienty KÚ, aby v maximální možné míře omezili osobní návštěvu podatelny. Doporučujeme využít možností elektronického podání, případně doručení podání prostřednictvím České pošty. Prosíme také o respektování požadavků zaměstnanců podatelny. Děkujeme za pochopení

Datová schránka: gcgbp3q

Královéhradecký kraj ve čtvrtek dne 8. října 2009 aktivoval svoji datovou schránku. Od tohoto data mohou všichni další uživatelé datových schránek komunikovat s Královéhradeckým krajem prostřednictvím datové schránky. Komunikace touto formou je rychlá a spolehlivá - doručení datové zprávy je (na rozdíl od e-mailové komunikace) garantováno. Úkony učiněné prostřednictvím datové schránky mají stejné účinky jako úkony učiněné písemně a podepsané, pokud zvláštní právní předpis nebo vnitřní předpis nepožaduje společný úkon více osob. Id datové schránky Královéhradeckého kraje je "gcgbp3q"

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
 
tel: 495 817 111
fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

 

Královéhradecký kraj nabízí ke krátkodobému využití zasedací místnosti v RegioCentru Nový pivovar.

Jak nás najdete?

 

4.3 Úřední hodiny

Krajský úřad Královéhradeckého kraje od 20. 4. 2020 obnovuje svoji činnost ve standardním rozsahu

Úřední hodiny:    Pondělí      8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 14.00
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 14.00
Pátek 8.00 - 14.00

Pozn.: podatelna KÚ ma každý den přestávku od 11:00 do 11:30.

V rámci svých pracovišť úřad dodržuje zpřísněná hygienická pravidla provozu.

Pravidla spočívají zejména v omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy na nezbytně nutnou úroveň.

S ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. V úředních hodinách je však osobní kontakt umožněn.

Obnovení činnosti neznamená, že na úřadu musí být přítomni všichni zaměstnanci. Doporučujeme si vždy před příchodem na úřad návštěvu domluvit telefonicky na dotčeném odboru, elektronicky nebo prostřednictvím oddělení informační centrum na č. 495 817 842, 495 817 843.

Klienti si při vstupu do úřadu, resp. také při odchodu, dezinfikují ruce k tomu poskytnutou dezinfekcí. Dodržují odstup mezi osobami alespoň 2 metry, neshlukují se na chodbách, nesedají si hned vedle sebe na sedačky, ale nechají vždy alespoň 1 volnou. Vždy použijí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) jako je rouška, ústenka, respirátor, šátek, šál nebo jiné prostředky bránící šíření kapének.

Návštěvám může být před vstupem do úřadu měřena teplota. Koordinátor před vstupem pomůže také s orientací na úřadu, ukáže místo s dezinfekcí, zkontroluje zakrytí úst a nosu.

Příjem dokumentů od klientů/veřejnosti je upřednostňován elektronicky, je-li to možné.

4.4 Telefonní čísla

4.5 Čísla faxu

  • fax: 495 817 336

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat. Nosič můžete doručit do podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

4.8 Další elektronické adresy

Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů
Stisknutím levého tlačítka myši na jménu zaměstnance nebo zastupitele se otevře poštovní klient s vyplněnou příslušnou elektronickou adresou.