Klicperovo divadlo o.p.s.

27. 8. 2018 Autor: Antonín Šimek

Obecně prospěšná společnost Klicperovo divadlo vznikla dne 8.11.2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností. Svoji činnost zahájila 1.1.2007 a plynule navázala na předcházející organizaci Klicperovo divadlo v Hradci Králové – příspěvkovou organizaci. Posláním obecně prospěšné společnosti je zajištění uspokojování kulturních potřeb zejména občanů města a kraje v oblasti profesionálního divadelního umění a činnostech souvisejících a to bez účelu dosažení zisku. Zakladateli Klicperova divadla o.p.s. jsou Staturátní město Hradec Králové, Královéhradecký kraj a Ministerstvo kultury.

Soubory ke stažení