CÍLENÁ PREZENTACE A PROPAGACE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE JAKO CELKU

28. 7. 2008 Autor: Alice Martinková

Schválení projektu "Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku" Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod".

Marketingový projekt Královéhradeckého kraje pod názvem "Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku", zacílený do ROP NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, uspěl v projektovém hodnocení a dne 30.června 2008 byl Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod doporučen k financování.

Cílem dvouletého projektu, jehož celkový rozpočet čítá 33.607.154,- Kč a ze zdrojů Evropské unie bude podpořen necelými 29 milióny, je především ucelení a sjednocení propagace atraktivit a aktivit pěti turisticky významných území Královéhradeckého kraje (Krkonoše a Podkrkonoší, Český ráj, Kladské pomezí, Orlické hory a Podorlicko, Hradecko) a přilákat tak do kraje více turistů z České republiky i ze zahraničí.

V rámci projektu budou vydány nové komplexní propagační brožury, věnované takovým tématům jako je relaxace, aktivní dovolená, eko a agroturistika, gastrospeciality, tipy na výlety nebo kulturní akce, vznikne nové prezentační DVD, budou uspořádány press a fam tripy nebo zpracována studie na realizaci nového krajského turistického informačního systému.

Poskytnuté finanční prostředky budou využity rovněž na zajištění účasti na zahraničních veletrzích či prezentačních akcích a prezentaci kraje a jeho jednotlivých turisticky významných území formou infovláčku, nabídkou zaměřeného především na podporu domácí turistiky.

V neposlední řadě jsou v projektu zahrnuty také aktivity, spojené s prezentací Královéhradeckého kraje v době předsednictví České republiky v Radě EU, spojené s životem a dílem malíře Františka Kupky.

Specifikem projektu je přímé zapojení zástupců jednotlivých turisticky významných území do realizace projektových aktivit.

Na začátku letošního června již proběhla prezentace Královéhradeckého kraje v sídle zahraničního zastoupení agentury CzechTourism v Berlíně. Více o této akci je možné se dozvědět na webových stránkách www.kralovehradeckyregion.cz v sekci aktuality nebo přímo na stránkách agentury CzechTourism.

ROP NUTS II EU investice vaší budoucnosti