Týden vzdělávání dospělých v roce 2007 v Královéhradeckém kraji

28. 6. 2007 Autor: Jana Fiedlerová

Nabídka k účasti na aktivitách Týdne vzdělávání dospělých v roce 2007 v Královéhradekém kraji pro poskytovatele vzdělávání dospělých


Týden vzdělávání dospělých (dále jen TVD) se v letošním roce uskuteční v Královéhradeckém kraji v termínu od 5. do 9. listopadu. Cílem je seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, motivovat k celoživotnímu učení, nabídnout konkrétní vzdělávací příležitosti dalšího vzdělávání v kraji (dát možnost poskytovatelům vzdělávání dospělých prezentovat své vzdělávací produkty), zdůraznit význam dalšího vzdělávání pro zvyšování kvalifikace, uplatnění a udržení se na trhu práce a nastolit se zaměstnavateli dialog o potřebách dalšího vzdělávání. Týden vzdělávání dospělých 2007 realizuje Královéhradecký kraj ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové pod záštitou Asociace institucí vzdělávání dospělých.

Nabídka pro poskytovatele vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji

Pro poskytovatele vzdělávání dospělých je tato akce příležitostí, jak zviditelnit své produkty a prezentovat se před cílovou skupinou široké veřejnosti i zaměstnavatelů. Týden vzdělávání dospělých je akce nezisková, proto Vaše případná účast na aktivitách pro Vás bude zcela bezplatná.

Jakou formou se můžete během TVD prezentovat?

  1. ukázkové kurzy pro veřejnost - během TVD můžete uspořádat „den otevřených dveří“, během kterého poskytnete veřejnosti zdarma ukázkovou hodinu ze svých kurzů; informace o místu a čase konání vč. kontaktních informací bude součástí programu celé akce; k zapojení do této aktivity je nezbytné vyplnit Přihlášku č. 1.
  2. prezentace organizace a vzdělávacích produktů na veletrhu vzdělávání - dne 9. listopadu 2007 se v prostorách Univerzity Hradec Králové uskuteční výstava poskytovatelů vzdělávání dospělých; ve stejném čase a místě se bude konat také regionální konference ke vzdělávání dospělých, na kterou budou pozváni zaměstnavatelé, odborná veřejnost a zástupci sociálních partnerů; Vaše prezentace by spočívala v umístění stánku s informačními materiály o Vašich kurzech, s možností příjmu přihlášek přímo na místě; k zapojení do této aktivity je nezbytné vyplnit Přihlášku č. 2.
  3. webová prezentace firmy a produktů (v předepsané struktuře) - na webových stránkách TVD uveřejníme informace o Vaší vzdělávací firmě a nabízených kurzech; k zapojení do této aktivity je nezbytné vyplnit Přihlášku č. 3.
  4. poskytnutí sponzorského daru - sponzorům můžeme nabídnout uveřejnění loga/názvu firmy na informačních letácích, pozvánkách, na webových stránkách akce a během jednotlivých aktivit (konference, veletrh poskytovatelů vzdělávání dospělých, konzultační místo). V případě zájmu o poskytnutí sponzorského daru, prosím, kontaktujte Mgr. Janu Fiedlerovou (kontakty níže) v termínu do 13. července 2007.

Můžete využít všech výše uvedených možností současně, nebo si vybrat jen ty, které Vám vyhovují.

Své přihlášky k aktivitám (k dispozici níže) zasílejte nejpozději v termínu do 7. září 2007 na e-mailjfiedlerova@kr-kralovehradecky.cz a současně poštou na adresu: Mgr. Jana Fiedlerová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové. Na základě zjištěného zájmu o účast na aktivitách TVD bude sestaven podrobný program celé akce, který bude následně distribuován široké veřejnosti, zaměstnavatelům a dalším sociálním partnerům.

V případě zájmu o bližší informace k TVD nebo o podmínkách poskytnutí sponzorského daru a uveřejnění reklamy, prosím, kontaktujte Mgr. Janu Fiedlerovou, jfiedlerova@kr-kralovehradecky.cz, 495 817 332.

Soubory ke stažení