Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji

16. 10. 2007 Autor: Jana Fiedlerová

Týden vzdělávání dospělých se v Královéhradeckém kraji uskuteční v týdnu od 5. do 9. listopadu 2007. Zde naleznete jeho program a další informace.


Týden vzdělávání dospělých (dále jen TVD) se v letošním roce uskuteční v Královéhradeckém kraji v termínu od 5. do 9. listopadu 2007.

Cílem akce je seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, motivovat k celoživotnímu učení, nabídnout konkrétní vzdělávací příležitosti dalšího vzdělávání v kraji (dát možnost poskytovatelům vzdělávání dospělých prezentovat své vzdělávací produkty), zdůraznit význam dalšího vzdělávání pro zvyšování kvalifikace, uplatnění a udržení se na trhu práce a nastolit se zaměstnavateli dialog o potřebách dalšího vzdělávání. Týden vzdělávání dospělých 2007 realizuje Královéhradecký kraj ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové.

Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji nabídne zájemcům z řad zaměstnavatelů, poskytovatelů vzdělávání dospělých i široké veřejnosti celou řadu aktivit:

  • Ukázkové vzdělávací kurzy pro veřejnost
  • Přednášky a semináře v rámci sekce neformálního učení
  • Veletrh poskytovatelů vzdělávání dospělých
  • II. regionální konferenci Rozvoj lidských zdrojů v Královéhradeckém kraji

Účast na veškerých akcích je pro Vás zcela bezplatná.

Bližší informace o nabídce ukázkových vzdělávacích kurzů a přednáškách a seminářích v rámci sekce neformálního učení naleznete na www.tvd.blog.cz.

V případě dotazů se obracejte na:

Mgr. Janu Fiedlerovou
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové

tel.: 495 817 332
e-mail: jfiedlerova@kr-kralovehradecky.cz

Partnerem Královéhradeckého kraje pro realizaci Týdne vzdělávání dospělých je Univerzita Hradec Králové:

Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji v roce 2007 dále podporují:

Soubory ke stažení