DOBRÁ RADA NAD ZLATO - Soutěž zaměřená na aktivity pro rozvoj lidských zdrojů

13. 6. 2007 Autor: Jana Fiedlerová

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje na svém setkání, které se uskutečnilo dne 21. května 2007, rozhodla o nominaci projektů do třetího ročníku soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO, kterou v návaznosti na Inspirační databanku pro rozvoj lidských zdrojů TOPREGION.CZ vyhlašuje Národní vzdělávací fond, o.p.s..


Rada pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje na svém setkání, které se uskutečnilo dne 21. května 2007, rozhodla o nominaci projektů do třetího ročníku soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO, kterou v návaznosti na Inspirační databanku pro rozvoj lidských zdrojů TOPREGION.CZ vyhlašuje Národní vzdělávací fond, o.p.s..

Do této soutěže se mohli přihlásit podnikatelé, firmy, obce a města, neziskové organizace a státní i veřejné instituce se svými projekty, realizovanými nebo alespoň zahájenými, které pomáhají rozvoji lidí v regionu. Rada pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje přihlášené projekty ohodnotila a na základě výsledků nominovala do soutěže sedm níže uvedených projektů.

Výsledky soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO může ovlivnit i veřejnost svým hlasováním na www.topregion.cz a to až do 7. září 2007. Upozornění: Z jednoho počítače můžete hlasovat pouze jednou pro maximálně 3 projekty.

Přehled projektů nominovaných za Královéhradecký kraj v pořadí dle výsledků hodnocení Radou pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

(uvádíme zde zkrácené názvy projektů, jak jsou uveřejněny na www.topregion.cz):

1. Vzdělání je šancí na nový život

Realizátor projektu: Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION Rychnov nad Kněžnou

Stručná anotace: Projekt "Chceme být s vámi" vznikl z touhy pomoci rodinám s handicapovanými dětmi v jejich nelehkém úkolu. Projekt umožnil:

1. vybudování Centra ORION jako zázemí pro rodiny dětí s handicapem

2. kurz "Pracovní adaptabilita" (3 běhy - celkem pro 36 osob) pro rodiče dlouhodobě pečující o dítě s postižením. Získané znalosti jim mohou ulehčit návrat do zaměstnání.

3. kurz Osobních asistentů (pro 15 osob) - tento kurz je akreditovaný a umožní jeho absolventům lépe získat v tomto oboru zaměstnání

4. zaměstnání osobních asistentů u dětí se zdravotním postižením - v rámci projektu již nyní pracují 3 osobní asistenti na plný úvazek, dalších 10 bude postupně zaměstnáváno na Dohody o provedení práce u rodičů dětí s postižením v odpoledních hodinách, přímo v rodinách apod., dle jejich potřeb.

2. A po škole hurá do Španělska! Uspějeme?

Realizátor projektu: Úřad práce v Náchodě

Stručná anotace: Projekt je zaměřen na zlepšení postavení absolventů na evropském trhu práce a na podporu spolupráce mezi subjekty, které vstup absolventů na trh práce ovlivňují - školy a služby zaměstnanosti. Základem je tříměsíční stáž šestnácti mladých nezaměstnaných u španělských zaměstnavatelů v oblasti cestovního ruchu, administrativy a IT. Realizátorem je Úřad práce v Náchodě. Partnery jsou dva úřady práce - v Rychnově n.K. (vysílá účastníky) a Mostě a dvě české střední školy, které jsou zapojeny z důvodu využití zkušeností absolventů. Zahraničním partnerem je španělská škola IES Teis, která vyhledala zaměstnavatele. Dnes, dva měsíce po návratu účastníků druhého běhu, až na jednu výjimku všichni pracují či studují. Zkušeností si cení a využili jich při hledání zaměstnání či pro studium na VŠ.

3. Příležitost

Realizátor projektu: Občanské sdružení Na podporu kultury a občanských aktivit v Novém Bydžově

Stručná anotace: Projekt realizuje v úzké spolupráci s partnery projektu vzdělávací moduly šité na míru dle potřeb zaměstnavatelů. 70 lidem bez práce se tak dostane vzdělání v rekvalifikačních kurzech základů obsluhy osobního počítače, svářečských, strojníků stavebních strojů kurzů, řidičských průkazů skupiny C a E. Navíc je připraven kurz sociálně komunikačních dovedností. Ženám při vyhledávání zaměstnání intenzivně pomáhá sociální pracovník. Dosud prošlo projektem 28 lidí, z nichž 20 je k 1.6. 2007 zaměstnáno.

4. Vzděláváme pracovníky sociálních služeb

Realizátor projektu: Univerzita Hradec Králové

Stručná anotace: Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje II je projekt Univerzity Hradec Králové. V období od listopadu 2006 do června 2008 v něm bude vyškoleno celkem 1215 pracovníků sociálních služeb. Deset nabízených kurzů pokrývá oblasti přímé práce s lidmi, počítačové dovednosti, znalost právního prostředí nebo manažerské dovednosti. Projekt byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

5. Model

Realizátor projektu: Univerzita Hradec Králové

Stručná anotace: Hlavním cílem projektu je vývoj, realizace a odzkoušení nového programu dalšího profesního vzdělávání pro lektory, konzultanty, učitele a řídicí pracovníky v oblasti dalšího odborného vzdělávání dospělých v regionu Královéhradeckého kraje.

V rámci projektu vznikly čtyři nové vzdělávací kurzy:

Kurz č. 1. Efektivní formy výuky dospělých

Kurz č. 2: Management vzdělávání dospělých

Kurz č. 3: E-learning ve vzdělávání dospělých

Kurz č. 4. Efektivně s Acrobatem 7.0

Kurzy jsou organizovány prezenční a kombinovanou formou (distanční část probíhá formou samostudia v prostředí WebCT).

Oproti předchozím snahám je projekt prvním systémovým vzdělávacím programem. Jeho závěry budou využity pro zdokonalení infrastruktury potřebné pro realizaci kurzů v dalším profesním vzdělávání dospělých.

6. Šance na dobrou práci

Realizátor projektu: Občanské sdružení Podzámčí

Stručná anotace: Projekt je zaměřen na posílení kapacity neziskové organizace, doprovodnou součástí je motivační a vzdělávací modul pro 30 nezaměstnaných žen ve čtyřech skupinách. Ženy mají možnost zúčastnit se tříměsíčního programu, vyzkoušet si aktivně práci v sociálních službách na bázi dobrovolné činnosti, kladně se presentovat u potencionálního zaměstnavatele. V rámci programu absolvují kurz Principy kvalitní sociální služby, kde účastnice získá základní legislativní přehled a psychosociální dovednosti. Pokud projde žena tímto programem a rozhodne se dále aktivně zajímat o získání zaměstnání v sociálních službách, bude jí nabídnuta pomoc úřadu práce formou dalšího rekvalifikačního kurzu a pomoc organizace při získávání zaměstnání. Partnery projektu jsou poskytovatelé sociálních služeb v regionu.

7. Nová cesta na trh práce, Vyhlídka pro osoby se zdravotním postižením

Realizátor projektu: Miloslav Mrština

Stručná anotace: Projekt soustředí svou pozornost na skupinu občanů, která je velmi znevýhodněna na trhu práce: lidé se zdravotním postižením. Cílem projektu je usnadnit těmto lidem hledání pracovního uplatnění i hledání důvěry v sebe sama a v své schopnosti. Do projektu jsou vybíráni uchazeči registrovaní na úřadu práce. Projekt je realizován v příjemném prostředí nově zrekonstruovaného hotelu Vyhlídka nad městem Náchod. Během projektu jsou realizovány čtyři kurzy, které probíhají rezidenční formou, kdy jsou uchazeči po dobu 4 týdnů, od pondělí do pátku, ubytováni v hotelu Vyhlídka. Účastníci zde absolvují psychologický výcvik a výuku práce na počítači. Kurz, ubytování i stravování mají účastníci zdarma a to díky grantu z Evropského sociálního fondu. Na podzim loňského roku proběhl první běh s patnácti uchazeči, kteří ho úspěšně ukončili, a šest z nich již pracuje.

Soubory ke stažení