Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Vyhledávání

Telefonní seznam

ZD - odbor zdravotnictví

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon
Bášová Ludmila Ing. zástup vedoucí odboru 5-N2.20 495 817 577
Baše Karel Mgr.   právník 4c-N3.447 495 817 509
oddělení zdravotnictví
Zdražilová Lenka Ing zástup vedoucí oddělení 4b-N2.415 495 817 506
Fabiánová Šárka Mgr.   kontroly poskytovatelů,kontrola obci, přestupky v oblasti zdravotnictví 4a-N2.412 495 817 340
Jakubec Jan Mgr.   stížnosti, přezkumy lékařských posudků a rozhodnutí o ukončení DPN, přestupky v oblasti zdravotnictví 4a-N2.412 495 817 464
Kapuciánová Alla Bc.   udělování oprávnění k poskytnutí zdravotních služeb, kontroly poskytovatelů, kontrola obci 4a-N2.412 495 817 526
Kukalová Barbora DiS.   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokračování po zemřelém poskytovateli 4c-N1.445 495 817 522
Minyuková Tereza   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, poskytování preventivní péče mimo zdrav. zařízení, přerušení poskytování zdrav. služeb 4c-N1.444 495 817 523
Veselá Kukalová Jaroslava   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zdravotnická dokumentace 4c-N1.445 495 817 505
Šourková Marie   udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb, výběrová řízení před uzavřením smlouvy se zdrav. poj. 4c-N1.444 495 817 502
oddělení zdravotní péče a ekonomiky
Hlinková Jana Ing. zástup vedoucí oddělení 5-N2.23 495 817 446
Filková Barbora DiS.   projektová manažerka ve zdravotnictví 5-N2.27 495 817 529
Hemelíková Markéta   spolupráce s dotčenými subjekty v oblasti krizového řízení 5-N2.33 495 817 703
Hynková Jana Mgr.   referentka oddělení zdravotní péče a ekonomiky 5-N2.33 495 817 137
Svrbíková Lucie Ing.   referentka 5-N2.33 495 817 562