Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

  • Telefonní číslo ústředny krajského úřadu: 495 817 111
  • Informační centrum krajského úřadu: 495 817 842 - 3
  • Datová schránka: gcgbp3q
  • 24 hodinová povodňová služba zabezpečovaná odborem ZP: 736 521 907
  • krizový štáb (pouze v případě svolání štábu): 725 082 415

Telefonní seznam ke stažení

Telefonní seznam KÚ KHK k 12.10.2018 (xlsx, 46 kB, 12.10.2018 13:01)

Vyhledávání

Telefonní seznam

SM - odbor školství

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup cinnost č. dveří** telefon
Stuchlíková Markéta PaedDr. zástup vedoucí odboru 4b-N1.423 495 817 217
Čiháková Jaroslava   asistentka odboru školství 4b-N1.422 495 817 369
Struna Martin Mgr.   právník odboru školství 4b-N1.421 495 817 127
oddělení středního a speciálního vzdělávání
Ort Jiří RNDr. zástup vedoucí oddělení 4b-N1.417 495 817 265
Fišerová Jana Mgr.   školy a ŠZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dětské domovy, školská poradenská zařízení, výroční zpráva 4b-N1.415 495 817 233
Horáček Daniel Mgr.   střední odborné školy, střední odborná učiliště, VOŠ, školské rady, výkazy, statistiky, výroční zprávy 4b-N1.415 495 817 267
Klírová Jiřina Mgr.   střední školy (gymnázia, obchodní akademie), VOŠ, přijímací řízení, konkurzy, dlouhodobý záměr 4b-N1.416 495 817 263
Kosinková Alena Mgr.   nostrifikace, přezkumy maturitních zkoušek, domovy mládeže, environmentální vzdělávání 4b-N1.415 495 817 266
Němcová Jiřina   personální záležitosti ředitelů škol a ŠZ, rejstřík škol a školských zařízení, jmenování předsedů zkušebních komisí 4b-N1.415 495 817 315
Pozlerová Naděžda   střední odborné školy, střední odborná učiliště, VOŠ, zřizovací listiny 4b-N1.417 495 817 248
Smejkalová Jindřiška Mgr.   přezkumy maturitních zkoušek, tajemnice výboru pro VVZ, tajemnice výboru pro HSPP 4b-N1.416 495 817 462
oddělení primárního a zájmového vzdělávání
Odlová Svatava Mgr. zástup vedoucí oddělení, základní školy, obce 4b-N1.421 495 817 269
Dvořák Jan Mgr.   obce, statistika, rozbory, ZŠ 4a-N1.411 495 817 372
Ferbasová Petra Bc.   obce, rejstřík škol - ZŠ, MŠ, ZUŠ a školská zařízení 4a-N1.411 495 817 212
Koďousková Věra Ing. Mgr.   soutěže a přehlídky, regionální soutěže 4a-N1.410 495 817 580
Kosová Dita Mgr.   krajská školská koordinátorka prevence 4a-N1.404 495 817 219
Lukešová Iveta Mgr.   obce, MŠ, ZUŠ 4a-N1.411 495 817 216
Záviský Tomáš Mgr.   sport, volný čas, SVČ, dotační programy 4a-N1.410 495 817 257
Špráchalová Ilona Bc.   obce, školní jídelny,rozpočet sportu a volného času, vyúčtování soutěží a přehlídek 4a-N1.410 495 817 242
oddělení rozpočtu škol a školských zařízení
Jarkovský Václav Ing. zástup vedoucí oddělení 4a-N1.402 495 817 244
Bonhard Jiří Ing.   financování projektů a účelvých příspěvků školství 4a-N1.404 495 817 419
Dědková Radka Ing.   rozpočtář,referentka pro metodiku rozpočtu - krajské subjekty 4a-N1.403 495 817 416
Kadlecová Hana   finanční kontrola, metodička, rozborová činnost 4b-N1.402 495 817 407
Kopřivová Alena   rozpočtářka - krajské a soukromé subjekty 4a-N1.404 495 817 226
Neumannová Věra   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 411
Pražáková Markéta   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 413
Skoupilová Dagmar Ing.   rozpočtářka - subjekty zřizované obcemi 4a-N1.401 495 817 409
Steklíková Dagmar   poskytování státních účelových dotací, kontrolní a rozborová činnost 4a-N1.403 495 817 420
Třísková Dana   rozpočtářka - financování stavebních akcí v krajském školství 4b-N1.418 495 817 262
Vaníček Jan Ing.   referent pro rozborovou činnost 4a-N1.403 495 817 225
oddělení účetní evidence škol a školských zařízení
Bednářová Taťána Bc. zástup vedoucí oddělení 4a-N1.406 495 817 249
Bartoňová Blanka Ing.   kontrolor krajských subjektů ( majetek, účetnictví, směrnice) 4a-N1.406 495 817 574
Lehká Helena   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Rychnov nad Kněžnou a Trutnov a Jičín 4a-N1.412 495 817 374
Lhotáková Jana   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 277
Pozlerová Kamila   účetní, platební styk pro školství 4a-N1.405 495 817 410
Satrapová Jana Bc.   metodik účetnictví a výkaznictví krajských subjektů okresu Hradec Králové a Náchod 4a-N1.412 495 817 264
Středová Drahomíra Bc.   metodika a kontrolní činnost v oblasti PaM, statistické výkazy 4a-N1.412 495 817 247
oddělení projektů ve vzdělávání
Svátková Alena Mgr. zástup vedoucí oddělení 4b-N1.418 495 817 288
Baštová Jaroslava Bc.   příprava a realizace evropských projektů 4b-N1.419 495 817 281
Hnátová Petra Ing.   příprava a realizace evropských projektů 4b-N1.419 495 817 434
Kocourková Zuzana Mgr.   Příprava a realizace evropských projektů 4b-N1.420 495 817 656
Kulíšek Petr Mgr.   příprava a realizace evropských projektů 4b-N1.420 495 817 129
Netíková Jana Bc.   příprava a realizace evropských projektů 4b-N1.419 495 817 451
Vlasáková Zuzana   příprava a realizace evropských projektů 4b-N1.420 495 817 260