Inovace a inovační technologie ovládnou III. ročník Venkovské konference

2. 11. 2015

Od středy 18. 11. až do pátku 20. 11. je pro širokou odbornou veřejnost z celého Královéhradeckého kraje v místním kulturním domě připravena Venkovská konference s názvem „Venkov jako prostor pro šíření inovací a inovačních technologií“

Havlovice – pořadatelé letošního třetího ročníku Venkovské konference se drží hesla „Když

nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi aneb inovace a inovační technologie

přijedou za námi“. Starostové, neziskové organizace, podnikatelé nejen v zemědělství a další

subjekty se neustále snaží držet krok s moderními trendy nejen v ČR, ale i Evropě či ve světě.

Proto MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., pozvala ve spolupráci s Observatoří venkova ČR,

SZIF ČR, MZE ČR a Celostátní sítí pro venkov odborníky na inovace na jedno místo do

Havlovic.

Od středy 18. 11. až do pátku 20. 11. je pro širokou odbornou veřejnost z celého

Královéhradeckého kraje v místním kulturním domě připravena Venkovská konference

s názvem „Venkov jako prostor pro šíření inovací a inovačních technologií“.

Jaká téma se budou diskutovat? Inovace v řešení likvidace odpadů, čištění odpadních vod,

komunálních službách, přeměna běžného plastového odpadu v čistý olej, inovace

v koncepčních dokumentech, vše co bude možné řešit skrze dotační prostředky

prostřednictvím místní akční skupiny nebo informační technologie pro využití v obcích.

Nebude chybět ani několik příkladů dobré praxe z oblasti snížení energetické náročnosti

v dopravě a osvětlení, diverzifikace zemědělství a několik dalších. Součástí konference budou

i prezentace elektrokol a zdravých potravin.

Kompletní program bude zveřejněn na

www.kjh.cz začátkem listopadu včetně přihlášky.

„Cílem je pozvat na jedno místo experty, kteří mají zkušenosti s inovacemi ve vlastních

projektech a nebojí se nám nabídnout jejich znalosti z přípravy, realizace a samotného využití

uvedených inovací. Věříme, že se si najdou čas především ti, kteří se chystají v novém

programovém období využít prostředků z fondů EU. Pro prvních třicet účastníků je zajištěno

zdarma ubytování a pro všechny příjemné prostředí v Havlovicích,“ pozval na Venkovskou

konferenci Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., která je hlavním

pořadatelem akce a dodal: „Vyzýváme všechny realizátory projektů či uživatele inovativních

technologií k uvedeným tématům, kteří by se měli zájem prezentovat, aby se nám ozvali,

můžeme jim nabídnout prostor v sále.“

POZVÁNKU S PROGRAMEM NALEZNETE V PŘLOZE

Úpice, 26. 10. 2015

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

www.kjh.cz

Soubory ke stažení