Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - návrh pro veřejné projednání

26. 11. 2020 Autor: Jitka Macková

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 9:00 hodin.

Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.

Přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese:

http://www.publicwire.eu/regions/hradecky/stream/stream.php

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou proti návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje podat své námitky podle § 39 odst. 2 stavebního zákona obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím, vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní a technické infrastruktury (oprávněný investor) a zástupce veřejnosti.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit připomínky k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou sousední kraje k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje uplatnit své připomínky.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání uplatní podle § 39 odst. 2 stavebního zákona dotčené orgány a Ministerstvo pro místní rozvoj stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání o Novém návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje změněny.

Soubory ke stažení