Projekt Královéhradeckého kraje „Brána k sousedům“ rozšiřuje česko-polskou spolupráci.

22. 10. 2012 Autor: Pavel Mucha

Záměrem uplatněného projektu Královéhradeckým krajem do výzvy Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v letech 2007 - 2013 bylo zpracování „Studie“ koncepčního řešení pro zlepšení dopravního napojení příhraničního regionu Broumovska a Náchodska s návazností na Polskou republiku a snaha o optimalizování vnitroregionálních dopravních vazeb s ohledem na respektování ochrany životního prostředí.

Hlavním cílem projektu je tak zlepšení dopravní dostupnosti v česko-polské příhraniční oblasti, jako základní předpoklad rozvoje ekonomických a sociálních aktivit. Posilování přeshraničních komunikačních vazeb dále přispívá k rozvoji ekonomických a sociálních vazeb příhraničních oblastí a budování soudržného území.

Projekt je registrován pod označením CZ.3.22/3.3.02/11.02448 a výsledky studie byly prezentovány na společné česko-polské konferenci, která se uskutečnila 21. září 2012 ve společenských prostorách Informačního centra města Broumova. Studie je zpracována v české i polském jazykové verzi a je k dispozici na webové stránce Královéhradeckého kraje, a rovněž na webové stránce zhotovitele studie, společnosti Regio, projektový ateliér s.r.o., http://www.regiohk.cz , pod názvem „Brána k sousedům“.

Návrhy studie by měly po jejich dalším posouzení sloužit jako podklad využitelný pro územně plánovací dokumentace zainteresovaných obcí, měst a kraje.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků Královéhradeckého kraje a Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 prostřednictví Euroregionu Glacensis.