Výsledky Dotačního programu pro podporu nehospodářských činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby

15. 9. 2015 Autor: Ivan Guman

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 14.9.2015 dotace programu pro podporu nehospodářských činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015.

Výsledky jsou uvedeny v příloze ke stažení.

Pokyn k podpisu smlouvy:

Dotační smlouvy jsou připraveny v souborech Formulář žádosti o dotaci, které jste vyplňovali a zasílali na odbor sociálních věcí.

1. Na listu Přidělená dotace vyplňte přidělené pořadové číslo smlouvy (je uvedeno v příloze výsledků dotace ke stažení) a výši přidělené dotace.

2. Proveďte kontrolu smlouvy a 4x ji vytiskněte a podepište.

3. Vyplňte Přílohu č. 1 ke smlouvě a přiložte ji ke každému výtisku smlouvy.

4. Vytiskněte 2x Předkládací návrh.

Vše zašlete na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Případné dotazy nebo problémy řešte se Štěpánkou Konečnou tel. 495 817 573, email skonecna@kr-kralovehradecky.cz .

Soubory ke stažení