Sdělení k náležitostem žádostí o dotaci - § 10a odst (3) písm. f,z č. 250/2000 Sb.

28. 5. 2015 Autor: Miroslav Mejstřík

Sdělení na základě ustanovení § 10a odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k náležitostem žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Soubory ke stažení