Vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče 2019

3. 12. 2018 Autor: Ivan Guman

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji pro rok 2019.

Účel dotace

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním hospicové péče

Blíže viz dokument „Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji“.

Okruh způsobilých žadatelů

Poskytovatelem hospicové péče se rozumí osoba oprávněná k poskytování

a) příslušné zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů („ZZS“) ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta, a

b) příslušné sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů („ZSS“), pacientům (klientům) a jejich osobám blízkým s tím, že příslušná sociální služba je zároveň zařazena do krajské sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje („KHK“).

Lhůta pro podání žádosti

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději 7. ledna 2019 včetně (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Soubory ke stažení