Seminář k dotačním příležitostem pro spolupráci s partnery z jihovýchodní Evropy

10. 4. 2018 Autor: Roman Klíma

Královéhradecký kraj, Eurocentrum Hradec Králové, Eurocentrum Pardubice a Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách pořádají dne 19. dubna 2018 v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář k dotačním příležitostem pro spolupráci s partnery z jihovýchodní Evropy.

Seminář reaguje na aktuální dotační příležitosti, např. v rámci nadnárodního programu Interreg Danube, Mezinárodního visegrádského fondu, komunitárních programů apod. U některých dotačních programů jsou vyhlašovány již poslední výzvy v rámci současného programového období. Program semináře ještě není uzavřen - je snaha do programu zařadit ještě některé zajímavé a méně známé dotační programy a fondy, kde mohou spolupracovat partneři z Královéhradeckého a Pardubického kraje s partnery z jihovýchodní Evropy. Semináře se budou účastnit i zástupci subjektů ze zemí jihovýchodní Evropy (zejména ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny, což je i partnerský region Královéhradeckého a Pardubického kraje), kteří budou prezentovat svoji činnost a bude s nimi možno případně iniciovat konkrétní projekty.

Pozvánku na seminář, program semináře a odkaz na registrační formulář naleznete na krajských stránkách k cíli Evropská územní spolupráce. Registrace na seminář bude ukončena dne 13. dubna 2018.