Spolu a jinak ve školním poradenství

3. 5. 2018 Autor: Petra Hnátová

Pozvánka na seminář Spolu a jinak ve školním poradenství

Logo KAP KHK

Nabízíme čtyřdenní program s praktickými ukázkami využití individuální psychologie ve školním poradenství. Proběhne ve dvou dvoudenních blocích v termínech 6.–7. 6. 2018 v budově Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 a 28.–29. 8. 2018 v ZOO Dvůr Králové a. s.

Program je určen metodikům prevence, výchovným poradcům, ale i dalším pedagogickým pracovníkům středních i základních škol. Lektoři se zaměří na strategie vedoucí k účinným intervencím např. při výukovémm selhání, rizikovém chování, nízké motivaci žáků apod.


Na semináři budou prezentovány:

  • principy individuální psychologie a jejich využiti ve školním poradenství

  • využívání celostního přístupu ve školním poradenství

  • použití metody podpůrných rozhovorů

  • využívání techniky diagnostického rozhovoru