Seznam podaných žádostí do výzvy č. 17OPK01

10. 5. 2017 Autor: Pavel Kavalír

Od středy 3. 5. 2017 mohli žadatelé, kteří se předchozí den umístili v elektronickém Pořadníku žadatelů do 250. místa, podat elektronickou žádost prostřednictvím dotačního portálu DOTIS. V rámci výzvy č. 17OPK01 - podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE) bylo podáno 233 žádostí v celkovém objemu přes 28 mil. Kč. Nyní mají žadatelé povinnost do 10 pracovních dní dodat podepsanou listinnou verzi žádosti, vč. všech příloh, následně bude zahájen proces hodnocení.

Níže zveřejňujeme seznam žádostí podaných ve dnech 3. až 5. května, vč. pořadí určeného při zápisu do Pořadníku žadatelů. Nyní mají uvedení žadatelé povinnost do 10 pracovních dní od podání (finalizace) elektronické žádosti předložit listinnou verzi, s přiloženými dalšími relevantními dokumenty (forodokumentace stávajícího kotle, souhlas spoluvlastníků nemovitosti, apod.). Žádosti se doručují na podatelnu krajského úřadu (osobně, příp. prostřednictvím pošty). Po ukončení procesu hodnocení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti bude orgánům kraje předložen návrh na poskytnutí dotace úspěšným žadatelům. Podpora bude poskytnuta až do vyčerpání stanovené alokace 20 mil. Kč (předpokládá se přibližně 160 podpořených žádostí, ostatní žádosti splňující kritéria pro poskytnutí podpory, ale přesahující schválenou alokaci, budou zařazeny do zásobníku projektů). Předpokládáme, že proces hodnocení budeme schopni ukončit v řádu týdnů, jednotlivé fáze může každý žadatel sledovat po přihlášení na dotačním portále DOTIS, nicméně o výsledku hodnocení budou jednotliví žadatelé informováni ze strany administrátorů i písemně. Prosíme o trpělivost.

Soubory ke stažení