Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotacePřehled programů 2014-2020Komunitární programy

Zdraví pro růst

Poslední aktualizace: 20. 4. 2015

Program pomáhá členským státům provádět reformy potřebné k vytváření inovativních a udržitelných systémů zdravotní péče, rozšířit přístup občanů ke kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči, podporovat zdraví občanů EU a předcházet nemocem, chránit občany EU před přeshraničními zdravotními hrozbami. Program posiluje a vyzdvihuje provázanost mezi hospodářským růstem a zdravou populací ve větším rozsahu než předchozí programy. Tento program disponuje rozpočtem 446 mil. EUR.

Autor: Roman Klíma