Spravedlnost

20. 4. 2015 Autor: Roman Klíma

Program má za cíl přispívat k dalšímu rozvoji evropského prostoru práva založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře a to zejména podporou justiční spolupráce v občanských a trestních věcech. Rozpočet činí 378 mil. EUR.