Kreativní Evropa

20. 4. 2015 Autor: Roman Klíma

Program je určen pro organizace z kulturních a kreativních odvětví. Tento program navazuje na programy Kultura, MEDIA a MEDIA Mundus. Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti. Rozpočet činí 1.46 mld. EUR.