Customs 2020

20. 4. 2015 Autor: Roman Klíma

Program je zaměřen na podporu a rozvoj činností celních správ EU, s cílem průběžně zavádět do praxe jednotné metody odpovídající novým trendům v celní oblasti. Rozpočet činí 547 mil. EUR.