1.3 - Popis postupu při podávání a vyřizování petic

19. 1. 2018

Popis postupu při podávání a vyřizování petic

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   1
   
 2. 02. Kód:   3
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Popis postupu při podávání a vyřizování petic

 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Petice je písemné podání ve formě žádosti, návrhu nebo stížnosti, jíž se fyzické osoby nebo právnické osoby obracejí na orgány Královéhradeckého kraje, tj. na zastupitelstvo kraje, radu kraje, hejtmana kraje, krajský úřad, ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu, jehož řešení spadá do působnosti výše uvedených orgánů kraje. Petice musí splňovat podmínky a náležitosti stanovené zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  K výkonu petičního práva je oprávněn každý. Právnické osoby jen tehdy, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Petice je podána písemně příslušnému orgánu kraje. Pokud petice nebude mít všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, nebude považována za petici. Takové podání bude vyřizováno dle svého obsahu.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním písemné petice příslušnému orgánu Královéhradeckého kraje, která musí splňovat zákonné podmínky.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor organizační a právní, oddělení stížností a dozoru obcí,
  Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
  tel. 495 817 309, 495 817 126
  e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
  datová schránka: Id datové schránky "gcgbp3q"
  Úřední hodiny: Po, St 8.00 - 17.00 hodin, Út, Čt, Pá 8.00 - 14.00 hodin.
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Podklady, které prokazují či ověřují tvrzení uvedené v petici, pokud je má ten, kdo petici podává, k dispozici.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Formuláře nejsou předepsány.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Žádné poplatky se neplatí.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Příjemce petice je povinen obsah petice posoudit a do 30 dnů ode dne doručení písemně odpovědět tomu, kdo petici podal nebo kdo zastupuje petiční výbor. Nepatří-li věc do působnosti orgánů kraje, příjemce bezodkladně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení, postoupí petici příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal nebo osobu, která zastupuje petiční výbor.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Žádní.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  žádné
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  E-mail pro elektronickou formu podání : posta@kr-kralovehradecky.cz. Elektronická forma podání bez zaručeného elektronického podpisu musí být doložena v písemné podobě. Datová schránka: Id datové schránky "gcgbp3q".
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Pravidla Rady Královéhradeckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností fyzických a právnických osob, podání a podnětů veřejného ochránce práv, schválené usnesením č. RK/33/1897/2017 ze dne 20.11.2017, která nabyla účinnosti 01.01.2018.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Obecně závazné právní předpisy vztahující se ke konkrétnímu obsahu petice
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  žádné
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  žádné
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  nelze specifikovat
   
 22. 22. Další informace:
   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Nelze specifikovat
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  Popis postupu při podávání a vyřizování stížností.
   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor organizační a právní, oddělení stížností a dozoru obcí, tel. 495 817 309
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Mgr. Alena Koukalová, vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí.
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.1.2018
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  15.1.2018
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  není určen
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

   

Soubory ke stažení