Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe

17. 6. 2008 Autor: Ing. Zdeněk Štorek

V rámci druhé etapy zpracování Plánu oblasti Horního a středního Labe je tento ke dni 1.7.2008 zveřejněn k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody. Pořizovatel Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe tímto umožňuje veřejnosti a uživatelům vody uplatnit připomínky k předloženému návrhu plánu ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho zveřejnění.

V rámci druhé etapy zpracování Plánu oblasti Horního a středního Labe je ke dni 1.7.2008 zveřejněn k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody

NÁVRH PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

Pořizovatel Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe tímto umožňuje veřejnosti a uživatelům vody uplatnit připomínky k předloženému návrhu plánu ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho zveřejnění.

Podrobné informace jsou k dispozici:

v elektronické podobě

  • na portálu veřejné správy - webových stránkách www.portal.gov.cz,
  • na webových stránkách Povodí Labe, státní podnik www.pla.cz

v listinné podobě k nahlédnutí

  • na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář P1.103 (Ing. Štorek)
  • v budově Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, informační místo pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe - kancelář č. 105

Připomínky lze podávat v termínu od 1.července 2008 do 31.prosince 2008.

  • v písemné podobě na adresu: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
  • v elektronické podobě na e-mail: labe@pla.cz

Soubory ke stažení