Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Bělohradská bažantnice na období 2017 - 2026

Poslední aktualizace: 11. 4. 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Bělohradská bažantnice, ležící v katastrálním území Lázně Bělohrad

S návrhem plánu péče je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

Písemné připomínky k návrhu plánu péče se doporučuje městu Lázně Bělohrad a vlastníkům dotčených pozemků předat na krajský úřad v termínu do 28. 04. 2017.

Autor: Ivana Bartošová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Plán péče o přírodní památku Bělohradská bažantnice naobdobí 2017-2026 pdf 901 kB 11.4.2017
Přílohy M1-M2 Mapy pdf 1808 kB 11.4.2017
Příloha T1 Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich pdf 92 kB 11.4.2017
Příloha T2 Rámcová směrnice péče o lesní porosty pdf 54 kB 11.4.2017
Fotodokumentace pdf 5582 kB 11.4.2017
Zpráva z průzkumů brouků v PP Bělohradská bažantnice 2016 pdf 1866 kB 11.4.2017
Zoologický průzkum PP Bělohradská bažantnice pdf 1105 kB 11.4.2017
Botanický průzkum PP Bělohradská bažantnice pdf 2878 kB 11.4.2017
Příloha č. 1 bot. průzkumu Soupis druhů zjištěných v roce 2016 pdf 92 kB 11.4.2017
Příloha č. 2 bot. průzkumu Rozšíření vybraných druhů rostlin v PP Bělohradská bažantnice v roce 2016 pdf 2714 kB 11.4.2017