Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Návrh plánu péče o PP Nad Blatinou

Poslední aktualizace: 24. 11. 2011

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Nad Blatinou, ležící v katastrálním území Dolní Černůtky.

S plánem péče (v celém rozsahu) je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Písemné připomínky k plánu péče se doporučuje Obci Jeřice a vlastníkům dotčených pozemků - předat na krajský úřad v termínu do 12.12.2011.

Autor: Lenka Peterková

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Návrh plánu péče o PP Nad Blatinou pdf 13381 kB 24.11.2011