Návrh dodatku plánu péče o přírodní památku Orlice (část Rameno u Stříbrného rybníka) na období 2016-2025

5. 9. 2016 Autor: Aleš Novák

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 možnost seznámit se s návrhem dodatku plánu péče o přírodní památku Orlice (část Rameno u Stříbrného rybníka).

Soubory ke stažení

 • Příloha M3 (pdf, 1772 kB, 5.9.2016)

  Mapa dílčícjh ploch a objektů

 • Příloha M2 (pdf, 1354 kB, 5.9.2016)

  Katastrální mapa s vyznačením hranic doplňku PP Orlice ramene u Stříbrného rybníka

 • Příloha M1 (pdf, 1971 kB, 5.9.2016)

  Orientační mapa přírodní památky s vyznačením doplňku ramene u Stříbrného rybníka

 • Plán péče (pdf, 1328 kB, 5.9.2016)

  o přírodní památku Orlice na období 2016-2025 dodatek - Ramenu u Stříbrného rybníka