Novela Metodiky zajištění transfuzních přípravků a krevních derivátů pro mimořádné události a krizové stavy.

28. 4. 2017 Autor: Lucie Svrbíková

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na Věstník MZ č. 3/2017 ze dne 27.3.2017 http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c-3/2017_13580_3699_11.html, ve kterém byla publikována novela Metodiky zajištění transfuzních přípravků a krevních derivátů pro mimořádné události a krizové stavy.

Metodika má zabezpečit systémové řešení zajištění dostatečného a snadno dostupného množství transfuzních přípravků a krevních derivátů při mimořádných událostech s hromadnými příjmy postižených osob a za krizových stavů, včetně stavu ohrožení státu a válečného stavu. Tato metodika plně nahradila metodiku vydanou v roce 2008 a publikovanou ve Věstníku č. 3/2008.

Aktualizovaná Metodika byla schválena Bezpečnostní radou státu a lze ji využít v rámci krizového plánování – zejména v rámci krizového plánu kraje, havarijního plánu kraje a dílčího plánu obrany zpracovávaného kraji.

Soubory ke stažení