Státní investiční podpora NNO pro rok 2017 byla vyhlášena

14. 3. 2018 Autor: Tomáš Záviský

MŠMT ČR 2. 11. 2016 vyhlásilo dotační program "Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže".

Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti), které existují více než 3 roky a prokazatelně pracují s dětmi a mládeží. Za pobočné spolky předkládají žádosti hlavní (nadřazené) spolky.

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM. Písemné žádosti musí být podány do 13. 12. 2016 (fyzicky na podatelnu MŠMT do 15:00 hodin, poštou postačí razítko podací pošty 13. 12. 2016).

MŠMT ČR vyčlenilo pro tento program 25.194.000,- Kč. Další informace o státní investiční podpoře NNO pro rok 2017 najdete na stránkách MŠMT ČR.