Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji

11. 10. 2018 Autor: Tomáš Záviský

Královéhradecký kraj vyhlásil III. ročník Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží "Zlatá koruna Královéhradeckého kraje".

Jednou z dlouhodobých priorit Královéhradeckého kraje je podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. Tato priorita je realizována zejména prostřednictvím nestátních neziskových organizací a jejich dobrovolných pracovníků. Cílem Královéhradeckého kraje je ocenění jejich dlouhodobé práce a vyzdvižení nezastupitelné role dobrovolných pracovníků při práci s dětmi a mládeží.

Po dvou úspěšných ročnících Královéhradecký kraj znovu ocení práci dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v neziskových organizacích, školách a školských zařízeních. V předešlých ročnících Královéhradecký kraj obdržel více než stovku nominací a ocenil 30 dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu věnují dětem a mládeži. Vzhledem k pravidlům má v novém ročníku šanci získat cenu "Zlatá koruna Královéhradeckého kraje" dalších 15 osob.

Návrhy na nominaci podává jakákoli právnická osoba, která do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nominaci zašle kompletně vyplněný nominační formulář a požadované přílohy.

Dobrovolníkem je pro potřeby oceňování pracovník, který nepobírá za práci s mládeží (za kterou je navrhován na ocenění) pravidelný finanční honorář (odměnu)

Návrhy je možné podávat do 15. 2. 2017. Podrobné informace najdete ve vyhlášení a pravidlech pro oceňování, které jsou uvedeny v přílohách.

Soubory ke stažení