Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadVolnočasové aktivity, sport a soutěžeArchiv dokumentůDalší soutěže

Regionální soutěže 2017

Poslední aktualizace: 19. 12. 2016

Královéhradecký kraj opět podpoří regionální soutěže pro rok 2017. Za jakých podmínek lze podat Žádost o finanční prostředky na podporu regionální soutěže pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji najdete v dokumentu „Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji“- část týkající se regionálních soutěží viz příloha – výňatek.

Pokud budete o finanční prostředky na podporu regionální soutěže žádat, je třeba vyplnit Žádost o finanční prostředky (formulář se nachází na dvou listech) - viz příloha.Podepsanou a orazítkovanou žádost zašlete v listinné podobě do 13. 1. 2017 (nejzazší datum poštovního razítka) na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor školství

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Po ukončení soutěže zašlete na stejnou adresu vyúčtování soutěže na formuláři závěrečného vyúčtování – též v přiložené příloze.

Autor: Martina Svatoňová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Regionální soutěže 2017 žádost o finanční prostředky (dvě strany) xls 51 kB 19.12.2016
Regionální soutěže 2017 formulář závěrečného vyúčtování doc 62 kB 19.12.2016
Regionální soutěže 2017 výňatek z Metod. pokynu pro Regionální soutěže docx 15 kB 19.12.2016
Regionální soutěže 2017 Metodický pokyn doc 83 kB 19.12.2016
Regionální soutěže 2017 příloha č.5 protokol o předání věcných odměn doc 35 kB 22.12.2016