Domov důchodců Tmavý Důl

20. 4. 2017 Autor: Regina Špeldová

Domov důchodců poskytuje pobytové služby osobám, které vzhledem k věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc a poskytnutí takové podpory, která zajistí důstojný život v bezpečném prostředí.

Na úpatí Jestřebích hor a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko se nachází jeden z největších domovů důchodců v trutnovském okrese – Domov důchodců Tmavý Důl. Areál je  jako domov důchodců využíván od roku 1970, je situován mezi lesy a vede k němu přístupová asfaltová komunikace z vesnice Odolov.

Z celkového počtu 54 pokojů je 11 jednolůžkových, 34 dvoulůžkových, ostatní vícelůžkové. Převážná většina dvoulůžkových pokojů v hlavních obytných budovách je situována s okny k jihu, výjimku tvoří pouze rohové pokoje vícepodlažních budov.

Domov důchodců je zařízení se sociální a ošetřovatelskou péčí, která je uživatelům služby zajišťována kvalifikovaným personálem 24 hodin denně. Zdravotní péči zajišťuje lékař, který navštěvuje domov důchodců dvakrát týdně nebo v naléhavých případech.

V domově důchodců je v provozu 3x týdně kantýna. Pro uživatele s pohybovým omezením zajišťují nákup sociální pracovnice. Sociální pracovnice rovněž zajišťují pro uživatele pomoc a poradenství při obstarávání osobních záležitostí. Do domova důchodců dochází pravidelně kadeřnice a holička, samozřejmostí je i pravidelná péče pedikérky.

Domov důchodců poskytuje pobytové služby osobám, které vzhledem k věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc a poskytnutí takové podpory, která zajistí důstojný život v bezpečném prostředí.

Registrovaná sociální služba:

Domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.

Kontakt:

Domov důchodců Tmavý Důl
Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší
542 34 Malé Svatoňovice

telefon: 499 886 614, 603 271 213

e-mail: reditel@ddtmavydul.czastanislav@ddtmavydul.cz
webové stránky: http://www.ddtmavydul.cz
ID datové schránky: jmzu72z

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?706f=b3c103069e9482d2&SUBSESSION_ID=1238409781891_3