Rok 2012: příprava investičních projektů

27. 6. 2012 Autor: Jana Fiedlerová

Rok 2012 je rokem přípravy projektových žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy Integrovaného operačního programu pro oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivitu 3.1a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.

V rámci procesu transformace je hlavním cílem poskytovat sociální služby v běžné komunitě tak, aby jejich uživatelé měli možnost žít v maximální možné míře život srovnatelný s životem vrstevníků.

Do transformačního projektu jsou zapojena 2 krajská zařízení. Příspěvková organizace Barevné domky Hajnice, která poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením, a Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší.

Podpora v rámci Integrovaného operačního programu představuje investiční složku procesu transformace.

Projektyschválené v roce 2012:

Barevné domky Hajnice:

  • Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Dvůr Králové nad Labem (vybudování skupinové domácnosti pro 6 osob, služba chráněné bydlení)

  • Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Náchod (vybudování dvou skupinových domácností pro celkem 6 osob, služba chráněné bydlení)

  • Transformace Barevných domků Hajnice - rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Král. - Plotiště nad Labem (vybudování 3 domácností s celkovou kapacitou 10 osob, služba chráněné bydlení)

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší:

  • Transformace ÚSP pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší - výstavba v lokalitě Hořice (výstavba 2 dvojdomků s celkovou kapacitou 16 osob, služba domov pro osoby se zdravotním postižením)

Poslední projektovou žádost: „Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Trutnov“ předložil Královéhradecký kraj v říjnu roku 2012.

Sociální služby začnou být v nových objektech poskytovány v průběhu roku 2014.

Další podpůrné aktivity:

Pracovníci zařízení zařazených do transformace, pracovníci zřizovatele a další osoby, které se na procesu transformace podílejí, se průběžně vzdělávají v rámci aktivit, které jim nabízí Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (www.trass.cz, http://www.facebook.com/trass.cz), a v rámci společných setkání organizovaných Národním centrem si pravidelně zástupci zařízení a jednotlivých zřizovatelů (krajů) vyměňují své zkušenosti s řízením procesu v jednotlivých regionech.

Aktuální informace o transformaci jednotlivých zařízení získají zájemci na jejich webových stránkách:

Barevné domky Hajnice: http://www.barevnedomky.cz/pages/transformace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší: http://www.usphorice.cz/cz/transformace/

logo

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem ČR.